Politica de confidențialitate

LiveTickets este reprezentat de către „LiveTickets” S.R.L.


Prin utilizarea în continuare a serviciilor LiveTickets declarați faptul că aveți cel mai puțin 18 ani, ați citit si ați înțeles in totalitate politica de confidențialitate, politica cookies și consimțiți la prelucrarea și utilizarea datelor voastre cu caracter personal, in conformitate cu cele politice indicate.

În cazul în care sunteți sub 18 ani, puteți utiliza serviciile LiveTickets numai cu acordul unul dintre părinți sau reprezentantului legal. Părintele sau reprezentantul legal este obligat să citească politica de confidențialitate, politica cookies și să dea acord la prelucrarea datelor personale sale conform dispozițiilor indicate în politice, deoarece livetickets.md poate verifica existența consimțământului din partea persoanelor menționate utilizând măsurile rezonabile. Persoanele menționate sunt responsabile pentru protecția datelor personale a minorului.

„Live Tickets” S.R.L. nu poartă răspundere pentru nici un fel de despăgubiri cauzate prin eliminarea informației false și/sau introduse fără consimțimântul necesar din partea părintelui sau reprezentantului legal.

„Live Tickets” S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal din contul utilizatorului online de pe website-ul livetickets.md conform principiilor, regulilor și prevederilor descrise ulterior. „LiveTickets” S.R.L. nu dezvăluie terților datele personale din cabinetul utilizatorului online pe livetickets.md.

Totodată, în unele cazuri, „LiveTickets” S.R.L. poate transmite terților datele personale ale persoanelor care vor vizita evenimentul și/sau care au cumpărat bilete la eveniment numai cînd anumit eveniment necesită transmiterea datelor cu caracter personal privind persoanele vizate și numai cînd scopurile, motivele și împuternicirile de a colecta datele personale ale clienților (persoanele care cumpără sau vizită evenimentul) în numele terțului. În acest caz, datele personale vizitatorilor/cumpărătorilor biletelor la eveniment vor fi transmise de „LiveTickets” S.R.L. către compania care a solicitat aceste date, respectînd toate prevederile descries mai jos și măsuri de securitate conform cadrului legislativ și intern. În cazurile menționate, clienții vor fi informați pe pagina evenimentului pe LiveTickets despre necesitatea transmiterii datelor personale către terți pentru organizarea și desfășurarea mai efectivă evenimentului. Cumpărarea biletelor la evenimentul menționat și introducerea datelor personale vizitatorilor/cumpărătorilor biletelor la evenimentul reflectă consimțămîntul persoanelor vizate pentru transmiterea și prelucrarea datelor personale către terțul.

În aceste cazuri „LiveTickets” S.R.L. acționează de a colecta datele personale ale cumpărătorilor/vizitatorilor și nu au calitate de operator de date personale. Persoana responsabilă cu calitatea de operator este compania-terță care a solicitat colectarea datelor în numele sale. Totodată, „LiveTickets” S.R.L. asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate de compania-terță conform prevederilor mai jos descrise, cadrului legislativ și intern. Pentru informația suplimentară subiectul datelor cu caracter personal poate adresa la „LiveTickets” S.R.L., utilizînd datele de contact de pe website-ul livetickets.md.

În alte cazuri și pentru scopuri descrise mai jos „LiveTickets” S.R.L. are calitate de operator conform Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Principii de protecție a datelor  

Colectarea datelor personale se va efectua numai in scopurile specificate, explicite si legitime;

Datele NU vor fi prelucrate de catre terti intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri;

Datele personale vor fi exacte, si actualizate (daca este necesar);

Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legala, corecta si transparenta;

Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-un mod de inalta securitate;

Datele personale nu vor fi partajate tertilor decat in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor existente intre parti;

Persoanele carora li se prelucreaza datele au dreptul la solicitarea accesului la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat si de la dreptul de portabilitate al datelor.

Datele personale

Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila.

Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana subiect, cum ar fi nume, prenume adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, etc.

Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectam pot include urmatoarele:

Numele si datele de contact (numele si prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa domiciliului/reședinței în cazul livrării biletelor, numarul de telefon mobil, după caz, alte date necesare îndeplinirii scopului menționat, conform legislației în vigoare).

Date despre dispozitivul dvs. si despre modul in care dvs. si dispozitivul interactionati cu produsele noastre ce sînt obținute prin intermediul Cookies. 

Colectam date despre caracteristicile pe care le folositi, produsele pe care le achizitionati si paginile web pe care le vizitati.

Date despre dispozitivul si reteaua pe care le utilizati pentru a va conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare si aplicatiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setarile de limba si setarile regionale.

Scopul colectării datelor personale

Informarea clientilor privind validarea si expedierea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la produsele si/sau serviciile achizitionate

Trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail), numai in cazul in care persoana vizata (cumparatorul) si-a exprimat in mod explicit acordul. Aceste pot include oferte promoționale, alerte privind începere sau anulare a evenimentului, schimbare a datei, orei, locului evenimentului, etc.

Cercetare de piața, urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului clientului/cumparatorului.

De asemenea, „LiveTickets” S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale cumparatorului altor companii partenere, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate anterior, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de plata/bancare furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing sau alte servicii furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata bunurilor si serviciilor noastre.

Prin utilizarea în continuare a serviciilor iticket.md declar faptul că am citit si am ințeles in totalitate politica de confidențialitate și politica cookies și consimt la prelucrarea si utilizarea datelor mele cu caracter personal, in conformitate cu cele indicate politice.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si vom stoca datele doar atat cat este necesar pentru scopurile mai sus mentionate.

Vom pastra informatiile clientului pentru perioada in care contul său este activ, pentru oricare din scopurile mentionate mai sus.

Accesul la datele personale este strict limitat personalului „LiveTickets” S.R.L., asociatilor care detin autorizatia necesara si nevoia clar definita pentru utilizarea datelor.

Securitatea procesării

Datele personale vor fi prelucrate/procesate in mod sigur si se vor aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a le proteja impotriva distrugerii ori pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci cand procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea atat cat si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala.

Întrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la [email protected].

Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Clientii au dreptul de a solicita in orice moment accesul la: rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau restrictionarea procesarii datelor colectate.

Pentru pastrarea datelor personale actualizate, recomandam utilizatorilor sa ne informeze despre orice schimbare sau discrepanta.

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obtine informatii legate de datele personale, va rugam contactati [email protected] cu o cerere semnata si datata.

Abonarea la newsletter-ul nostru va ofera posibilitatea de a fi la curent cu cele mai noi promotii, programe de fidelizare, acces la istoricul de comenzi, vouchere/coduri de discount si oferte personalizate prin e-mail

Utilizatorul poate în orice moment dezabona de la newsletter-ul LiveTickets. În acest caz ofertele promoționale nu mai vor fi expediate către utilizatorul. Utilizatorul poate în orice moment abona la newsletter-ul din nou.

În cazul neutilizării contului utilizatorului online timp de 2 ani, LiveTickets va adresa cu o notificare către utilizator privind dorința lui de a păstra contul utilizatorului online pe perioada de 2 ani următoare, în caz contrar contul se lichidează. În cazul de refuz sau tăcerea ori necomunicarea răspunsului în timp de 15 zile din data comunicării intenției de a lichida contul utilizatorului online, LiveTickets îl lichidează contul utilizatorului online neactiv. În caz de necesitate utilizatorul poate înregistra un cont utilizatorului online din nou.